img_3091cf5499bc10a40b98371df7452d48293705

Theo Kafuku, trên đời này nghiện rượu được chia thành hai loại chính. Một là những người buộc phải uống rượu để thêm cho mình cái gì đó, loại còn lại là buộc phải uống rượu để trút bỏ khỏi mình cái gì đó.

Những người đàn ông không có đàn bà – Haruki Murakami