Bình tĩnh sống :p

Nào ta cạn chén đi anh
Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa ^^
img8184-1512407237945

Hôm nay trời có chút mưa lạnh nhưng đọc được bài viết về cô Nguyễn Thanh Thuý mà thấy ấm áp hẳn. Lại cảm thấy thật hợp với hai câu thơ này nữa :p

Bài viết về cô Nguyễn Thanh Thuý của WeChoiceAwards2017
Video cô tham gia Vietnam’s Got Talent 2016
Hai câu thơ trên là hai câu đầu của bài thơ Với bạn, tác giả Trần Đăng Khoa.